सम्पूर्ण वी.टी.पी. की सूची

SL. No.District NameNodal ITIPrincipal Name / Contact No. VTP AddressVTP Name / Contact No.Sector (Descriptions of Module)
1 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गौरीगंज श्री आर०के० श्रीवास्तव/
9415310741
कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट सटरिंग कारपेन्टर एण्ड स्काफोल्डर), कन्स्ट्रक्शन (सिस्टम सटरिंग कारपेन्टर), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (डीजिटल वीडियोग्राफी (एडीटिंग एण्ड मिक्‍सिंग)), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ रेफ्रिजरेटर्स एण्ड डीप फ्रिजर्स)
2 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मुसफिरखाना श्री आर०के० श्रीवास्तव/
9415310741
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (इन्स्टालेशन एण्ड मैन्टीनेन्स आफ डी०टी०एच० सिस्टम)
3 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर०के० श्रीवास्तव/
9415310741
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
4 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जगदीशपुर अमेठी श्री शोभनाथ/
9235701299
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
5 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक अमेठी प्रधानाचार्य/
9628117127
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
6 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
संजय गांधी पालीटेक्‍निक अमेठी प्रधानाचार्य/
9936478898
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
7 अमेठीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमेठी श्री आर० के० श्रीवास्तव/
9415310741
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जायस अमेठी नीति मिश्रा/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
8 अम्बेडकर नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ टाण्डा अम्बेडकरनगर श्री ओ०पी०दास/
9415917085
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आलापुर श्री रामसेवक/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (फेसियल थ्रेपिस्ट), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
9 अम्बेडकर नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ टाण्डा अम्बेडकरनगर श्री ओ०पी०दास/
9415917085
छत्रपति शाहूजी महाराज राजकीय पालीटेक्‍निक अम्बेडकर नगर प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (फण्डामेन्टल्स आफ जावा प्रोग्रामिंग लेन्गुएज–एसएल110), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (डेस्कटाप पब्‍लिशिंग)
10 अम्बेडकर नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ टाण्डा अम्बेडकरनगर श्री ओ०पी०दास/
9415917085
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ टाण्डा‚ ममरेजपुर‚ अम्बेडकरनगर श्री ओ०पी०दास/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
11 अलीगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अलीगढ श्री मंसूर अहमद खान/
9837166390
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अलीगढ श्री मंसूर अहमद खान/
9837166390
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
12 अलीगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अलीगढ श्री मंसूर अहमद खान/
9837166390
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अतरौली श्री अब्दुल्ला सलमान/
9837469908
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस))
13 अलीगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अलीगढ श्री मंसूर अहमद खान/
9837166390
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोल अलीगढ श्री मुकेश कुमार वाष्णेय/
9412593984
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
14 अलीगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अलीगढ श्री मंसूर अहमद खान/
9837166390
राठी हास्पीटल आगरा रोड अलीगढ जी०एम० राठी/
9411880025
मेडिकल एण्ड नर्सिंग (बेडसाईड असिस्टेन्ट), मेडिकल एण्ड नर्सिंग (बेसिक आफ एनाटामी एण्ड फिजियोलाजी), मेडिकल एण्ड नर्सिंग (मेडिकल रिकार्ड टेक्नीशियन)
15 आगराराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०))
16 आगराराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ ऐत्मादपुर श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट फैशन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), फैशन डिजाईन (शोरुम सेल्स एक्जीक्यूटिव)
17 आगराराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ वाह श्री नेत्रपाल सिंह/
9997753566
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
18 आगराराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ महिला वि० बैंक कुमारी कमर सरफराज/
9412596138
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), फैशन डिजाईन (एपेरल आर्नामेन्टलिस्ट ग्रेड प्रथम), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
19 आगराराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
राजकीय चर्म संस्थान नुनहाई आगरा प्रधानाचार्य/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), लेदर एण्ड स्पोर्टस गुड्स (लेदर एण्ड रेक्सीन गुड्स मेकर)
20 आगराराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आगरा श्री मुकेश कुमार यादव/
9319806811
बलवन्त रुरल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट बिचपुरी आगरा प्रधानाचार्य/
9837038449
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट मेसन), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), मीडिया (डिजीटल कैमरा फोटोग्राफी), मीडिया (वीडियोग्राफी), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
21 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस०एन०राम/
9415884580
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग)
22 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फूलपुर आजमगढ श्री एस०एन०राम/
9415884580
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
23 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
अवध नारायण सिंह प्राईवेट आई०टी०आई० ग्रा० कोठरा कप्तान रोड आजमगढ प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
9415137656
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग)
24 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
राष्ट्रीय ग्रामीण निजी आई०टी०आई० तिवारीपुर आजमगढ जमालुद्दीन अहमद/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
25 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
ए०एच० निजी आई०टी०आई० सिधारी आजमगढ जमालुद्दीन अहमद/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
26 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
आर०डी०वी०पी०एल० इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी जमसर लाटघाट आजमगढ पन्ना लाल/
9451652085
गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
27 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
कम्पटेक कम्प्यूटर सेन्टर 64 ए कोल घाट नई बस्ती आजमगढ संतोष कुमार/
9415167495
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
28 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
एन०आर्००सी०पी०एम० बुद्धनपुर अहिरौला रोड खजुरी आजमगढ यू०सी०पाण्डे/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
29 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
सर सैय्यद फार्माकोलाजी इन्स्टीट्यूट ब्रम्ह स्थान सदर आजमगढ डा० वाई०एम० सलमानी/
9450027316
मेडिकल एण्ड नर्सिंग (नेचुरोथेरिपिस्ट)
30 आजमगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आजमगढ श्री एस० एन० राम/
9415884580
सावित्री बाई फूल राजकीय पालीटेक्‍निक आजमगढ प्रधानाचार्य/
9532389489
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
31 इटावाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इटावा श्री पी०के० शाक्यवार/
9628374351
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मैनपुरी रोड‚ इटावा श्री पी०के० शाक्यवार/
9628374351
एग्रीकल्चर (बेसिक ट्रैक्टर सर्विसिंग), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (ड्राईवर कम पीयन), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक शीट मेटल वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
32 इटावाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इटावा श्री पी०के० शाक्यवार/
9628374351
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखना श्री एस०के०कमल/
9935282329
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
33 इटावाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इटावा श्री पी०के० शाक्यवार/
9628374351
राजकीय पालीटेक्‍निक इटावा प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (रिपयेर एण्ड मेन्टीनेन्स आफ टी०वी० रिसीवर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
34 इटावाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इटावा श्री पी०के० शाक्यवार/
9628374351
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सैफई इटावा श्री पी०के० शाक्यवार/
एग्रीकल्चर (बेसिक ट्रैक्टर सर्विसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
35 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मिर्जापुर रोड नैनी इलाहाबाद श्री एम०आर० उस्मानी/
9628374352
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
36 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ माण्डा इलाहाबाद श्री बी०एन०यादव/
9335042401
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी)
37 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कटरा इलाहाबाद श्री घनश्याम यादव/
9451846246
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
38 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
राजाराम सिंह स्मारक आई०टी०आई० वार्ड नं० 10 जी०टी०रोड हण्डिया इलाहाबाद राजीव रत्न सिंह/
फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
39 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बी ब्लाक ए०डी०ए० कालोनी नैनी इलाहाबाद पुनीत अरोरा/
9919301352
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
40 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
कृति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 326 स्टैनली रोड इलाहाबाद कीर्ति श्रीवास्तव/
7309628433
फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
41 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
सौरभ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र गणपत आवास गंगोत्री नगर नैनी इलाहाबाद उर्मिला सिंह/
941564636
फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
42 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बेन्दों करछना इलाहाबाद सुनील त्रिपाठी/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
43 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
हंडिया पालीटेक्‍निक हंडिया इलाहाबाद प्रधानाचार्य/
9793141732
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), वुड वर्क (बेसिक वुड वर्क)
44 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक मेजा इलाहाबाद प्रधानाचार्य/
9450192174
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
45 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड रुरल टेक्नोलाजी इलाहाबाद प्रधानाचार्य/
9335030304
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
46 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक तेलियरगंज इलाहाबाद प्रधानाचार्य/
9452775032
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
47 इलाहाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इलाहाबाद श्री एम० आर० उस्मानी/
9628374352
एन०आर०आई०पी०टी० इलाहाबाद प्रधानाचार्य/
7275866301
प्रिन्टिंग (बेसिक फार प्रिन्टिंग सेक्टर ( एक्सेप्ट बुक बाईन्डिंग))
48 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट मेसन), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट प्लम्बर), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), इलेक्ट्रिकल (ट्रान्सफार्मर वाईन्डिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (मशीन एम्ब्रायडरी आपरेटर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (डाटा इन्ट्री आपरेटर), गारमेन्ट मेकिंग (स्टॉक कीपर), गारमेन्ट मेकिंग (सैम्पलिंग टेलर), गारमेन्ट मेकिंग (प्रिन्टिंग आपरेटर–स्क्रीन प्रिन्टिंग), गारमेन्ट मेकिंग (शर्ट मेकर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर लेडीज), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), पेन्ट (वाल पेन्टर), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (सर्विस एण्ड मैन्टीनेन्स आफ वाटर कूलर एण्ड बाटल कूलर), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ एयर कण्डीशनर), टाय मेकिंग (जनरल स्वीईंग मशीन आपरेटर (साफ्ट टाय))
49 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
राजकीय पालीटेक्‍निक उन्नाव प्रधानाचार्य/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
50 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
फ्यूचरनेट एजूकेशनल सोसाईटी 68 जगन्नाथ नियर रेल्वे स्टेशन उन्नाव शैलेन्द्र शुक्ला/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
51 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
ए टू जेड एजूकेशनल सोसाईटी 762 शुक्ला क्लीनिक बेसमेन्ट गांधीनगर उन्नाव आशू शुक्ला/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
52 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
सोफ्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन 99 मोतीनगर उन्नाव नूर इस्लाम खान/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
53 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर चौरासी उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट मेसन), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
54 उन्नावराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उन्नाव श्री अरुण कुमार यादव/
9628374370
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ हसनगंज उन्नाव श्री हुबलाल/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट फैशन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (मशीन एम्ब्रायडरी आपरेटर), गारमेन्ट मेकिंग (गारमेन्ट पैकर), गारमेन्ट मेकिंग (गारमेन्ट आयरनर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), लेदर एण्ड स्पोर्टस गुड्स (लेदर एण्ड रेक्सीन गुड्स मेकर)
55 एटाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ एटा श्री शिवबालक राम/
9450178383
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ एटा श्री शिव बालक राम/
9450178383
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिशिटी एण्ड इन्डसट्रियल वायरिंग), इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल (मोटर्स‚ ट्रान्सफार्मरर्स एण्ड अर्थिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
56 एटाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ एटा श्री शिवबालक राम/
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जलेसर एटा श्री शिव बालक राम/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
57 औरेयाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अजीतमल औरेया श्री सुरेश चन्द्र/
9997741422
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अजीतमल औरेया श्री सुरेश चन्द्र/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
58 कन्नौजराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कन्नौज श्री राजकुमार शाक्य/
9628374350
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कन्नौज श्री राजकुमार शाक्य/
9628374350
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
59 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), फैशन डिजाईन (फैशन एसेसरीज डिजाईनर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (मिलिंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (सरफेस ग्राईन्डिंग), पेन्ट (पेन्टर असिस्टेन्ट⁄हेल्पर), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
60 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला‚ लाल बंगला श्री डी०के० सिंह/
9628374347
इलक्ट्रोनिक्स (रिपयेर एण्ड मेन्टीनेन्स आफ टी०वी० रिसीवर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर चिल्ड्रेन)
61 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिल्हौर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर लेडीज)
62 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ घाटमपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
63 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ महिला वि० बैंक पाण्डु नगर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (फेसियल थ्रेपिस्ट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर)
64 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कल्याणपुर कानपुर श्री रोहित श्रीवास्तव/
9532618160
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), पेन्ट (पेन्टर असिस्टेन्ट⁄हेल्पर)
65 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय पालीटेक्‍निक कानपुर प्रधानाचार्य/
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
66 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
श्री संत बिहारी इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेन्टर प्लाट नं० 39 बारा सिरोही कल्याणपुर कानपुर मुकेश कुमार/
9838100944
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (इन्स्टालेशन एण्ड मैन्टीनेन्स आफ डी०टी०एच० सिस्टम), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स)
67 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
डाटा एक्सपर्ट 106⁄4 चन्दन मार्केट पी० रोड कानपुर दीपक शुक्ला/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (फण्डामेन्टल्स आफ जावा प्रोग्रामिंग लेन्गुएज–एसएल110)
68 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
एस०आई०एस० टेक्नोलाजी 41 लखनपुर हाउसिंग सोसाईटी विकास नगर कानपुर मनीष दिवेदी/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), सोफ्ट स्‍किल्स (साफ्ट स्‍किल्स फार बेस लाईन स्टाफ इन सर्विस सेक्टर)
69 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
परिवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र 454 वाई ब्लाक किदवई नगर कानपुर शिव वीर सिंह/
9956291705
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
70 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
आदर्श शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान 117 ओ 117 गीता नगर कानपुर भानू प्रताप सिंह/
9956326494
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), मेडिकल एण्ड नर्सिंग (बेडसाईड असिस्टेन्ट)
71 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
एस०यू०ग्रुप आफ इम्पलायबिल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट 364 ए के ब्लाक यशेदा नगर कानपुर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
9889827329
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग)
72 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
जे०के० सेन्टर फार टेक्‍निशियन ट्रेनिंग कमला नगर कानपुर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिशिटी एण्ड इन्डसट्रियल वायरिंग)
73 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
ए०एन० टेक कम्प्यूटर 128@11 डी ब्लाक किदवई नगर कानपुर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
74 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
सेन्टर आफ इन्डस्ट्रियल एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट 51 जी विकास नगर कानपुर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
8687080685
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
75 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
टेक्‍निकल ट्रेनिंग एवं रिसर्च केन्द्र – लोहिया स्टारलिगर लि० का एक डिवीजन अमलिहा चौबेपुर कानपुर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
टेक्सटाईल्स–एच०डी०पी०ई०⁄पी०पी० (स्‍लिट टेप एक्सट्रूडर आपरेटर), टेक्सटाईल्स–एच०डी०पी०ई०⁄पी०पी० (सर्कुलर लूम वीवर)
76 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
मोबाईल टेक्‍निकल इन्स्टीट्यूट 32@14‚15 एक्सप्रेस रोड कानपुर इमरान खान/
9369319090
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०))
77 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
लॉजिक औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संस्थान 20 डी– 201 ई–2 ई०डब्ल्यू०एस० बर्रा मार्ग कानपुर शिव प्रसाद सचान/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
78 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
एम्बीशन कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट 305⁄1 मीरपुर कैन्ट कानपुर मो० उस्मान खान/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
79 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
खुशी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान रन्नो देवी/
8687494415
गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
80 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय पालीटेक्‍निक घाटमपुर कानपुर प्रधानाचार्य/
9336781671
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग)
81 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
राजकीय चर्म संस्थान कानपुर प्रधानाचार्य/
8858363159
लेदर एण्ड स्पोर्टस गुड्स (लेदर एण्ड रेक्सीन गुड्स मेकर), लेदर एण्ड स्पोर्टस गुड्स (मैन्यूफेक्चरिंग प्रोसेस आफ लेदर), लेदर एण्ड स्पोर्टस गुड्स (लेदर फुटवीयर एण्ड स्पोर्टस शूज मेकर), लेदर एण्ड स्पोर्टस गुड्स (लेदर गुड्स सेल्समैन)
82 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
श्री रामदेवी रामदयाल त्रिपाठी महिला पालीटेक्‍निक साकेत नगर कानपुर प्रधानाचार्य/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
83 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
डा० अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी फार हैण्डीकेप्ड कानपुर प्रधानाचार्य/
9453042766
गारमेन्ट मेकिंग (डाटा इन्ट्री आपरेटर), गारमेन्ट मेकिंग (आफिस असिस्टेन्ट)
84 कानपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पाण्डु नगर कानपुर श्री डी०के० सिंह/
9628374347
ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एलेन फारेस्ट विकास नगर कानपुर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
कोरियर एण्ड लाजिस्टिक्स (ड्राईवर कम कोरियर), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), मैटेरियल मैनेजमेन्ट (असिस्टेन्ट स्टोरकीपर)
85 कानपुर देहातराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ भोगनीपुर श्री प्रदीप अग्‍निहोत्री/
9628374348
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ भोगनीपुर श्री प्रदीप अग्‍निहोत्री/
9628374348
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
86 कानपुर देहातराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ भोगनीपुर श्री प्रदीप अग्‍निहोत्री/
9628374348
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पुखराया रमाबाई नगर श्री प्रदीप अग्‍निहोत्री/
9628374348
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
87 कासगंजराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कासगंज श्री अवधेश सिंह/
9358675813
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कासगंज श्री अवधेश सिंह/
9358675813
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
88 कासगंजराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कासगंज श्री अवधेश सिंह/
9358675813
मां रामवती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ढोलना हाउस बाकनेर काशीराम नगर रामवती/
9761168497
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस))
89 कासगंजराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कासगंज श्री अवधेश सिंह/
9358675813
राजकीय पालीटेक्‍निक सोरो कासगंज प्रधानाचार्य/
9412800717
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
90 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
91 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नौरंगिया श्री अनिल वर्मा/
9415364148
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
92 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सेवरही श्री अनिल वर्मा/
9415364148
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
93 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
श्री राम शिक्षण एवं सेवा संस्थान ग्रा० व पो० कुसमहां कुशीनगर प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
9415320555
मेडिकल एण्ड नर्सिंग (बेसिक आफ एनाटामी एण्ड फिजियोलाजी)
94 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल टेक्‍निकल एजूकेशन चित्रांश भवन निकट नौकाटोला पोखरा पडरौना कुशीनगर देवेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव/
9936571285
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
95 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
धारा रावल आई०टी०आई० प्रा० अहिरौली बाजार पिपराईच हाटा रोड कुशीनगर डा० गौरव सिंह/
8127981168
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
96 कुशीनगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पडरौना कुशीनगर श्री अनिल वर्मा/
9415364148
शिशु शिक्षा सदन एवं प्राईमरी पाठशाला बभनौली द्वारा संचालित आदर्श ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट गोविन्द प्रेस कम्पाउन्ड रामकोला कुशीनगर दीना नाथ त्रिपाठी/
9450683111
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
97 कौशाम्बीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सिराथु कौशाम्बी श्री वी०के० वर्मा/
9628344353
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सिराथु श्री वी०के० वर्मा/
9628344353
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
98 खीरीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ खीरी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚लखीमपुर खीरी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), फैब्रिकेशन (टिग वेल्डिंग), फैब्रिकेशन (मैग⁄सीओ2 वेल्डिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
99 खीरीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ खीरी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मोहम्मदी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (ट्रान्सफार्मर वाईन्डिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
100 खीरीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ खीरी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चन्दन चौकी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
101 खीरीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ खीरी श्री पी०के० श्रीवास्तव/
9628374373
राजकीय पालीटेक्‍निक लखीमपुर खीरी प्रधानाचार्य/
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (फेब्रिकेशन वेल्डिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर)
102 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मुराद नगर गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (मिलिंग)
103 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
राजकीय पालीटेक्‍निक गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (डेस्कटाप पब्‍लिशिंग)
104 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
केल्को इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट 8 किमी० स्टोन मेरठ रोड दुहाई गाजियाबाद श्रीमती प्रीती सिघंल/
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), सोफ्ट स्‍किल्स (साफ्ट स्‍किल्स फार बेस लाईन स्टाफ इन सर्विस सेक्टर)
105 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
जनहित इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन ग्राम मतियाला पोस्ट सदरपुर गाजियाबाद कवीन्द्र चौधरी/
9974060444
बिजनेस एण्ड कामर्स (स्माल आफिस⁄होम आफिस कोर्डिनेटर), बिजनेस एण्ड कामर्स (जूनियर मार्केटिंग एसोशिएट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
106 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
मेवाड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट सेक्टर 4 सी वसुन्धरा गाजियाबाद अशोक कुमार सिंघल/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (बैकिंग सेल्स रिप्रजेन्टेटिव), बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (म्यूचन फण्ड एसोसिएट), फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ०एम०सी०जी०) (एफ०एम०सी०जी० सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
107 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
गौतम बुद्धा आई०टी०सी० ए छिजारसी सेक्टर 63 नोएडा डा० बी० एस० तोमर/
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (आर्किटक्चरल एण्ड 2 डी ड्राफ्टिंग विद आटोकैड)
108 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
प्रभावती इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट 43 ए गली सं० 5 ओल्ड आर्य नगर गाजियाबाद प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
109 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
राधा गोविन्द इन्डस्ट्रियल टेक्‍निकल इन्स्टीट्यूट पैगां मोदीनगर गाजियाबाद प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
110 गाजियाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजियाबाद प्रधानाचार्य/
9837329224
के० एस० जैन इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी मोदीनगर हापुड मुख्य मार्ग भोजपुर मोदीनगर गाजियाबाद प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), सोफ्ट स्‍किल्स (साफ्ट स्‍किल्स फार बेस लाईन स्टाफ इन सर्विस सेक्टर), सोफ्ट स्‍किल्स (स्पोकेन इंग्‍लिश एण्ड कम्यूनिकेशन स्‍किल)
111 गाजीपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजीपुर श्री एस०बी०सिंह/
9450182869
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजीपुर /
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
112 गाजीपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजीपुर श्री एस०बी०सिंह/
9450182869
मां दौलती देवी एवं सहतू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टोडरपुर पो० खेताबपुर गाजीपुर राम नगीना यादव/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस))
113 गाजीपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजीपुर श्री एस०बी०सिंह/
9450182869
हाईटेक कालेज आफ मैनेजमेन्ट एवं ई टेक्नोलाजी ग्रा० पो० हंसराजपुर गाजीपुर मो० अनीस/
9335738186
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
114 गाजीपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गाजीपुर श्री एस०बी०सिंह/
9450182869
राजकीय पालीटेक्‍निक गाजीपुर /
9452641155
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
115 गोण्डाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गोण्डा श्री एस०सी० तिवारी/
9628374323
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गोण्डा श्री एस०सी०तिवारी/
9628374323
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (ड्राईवर कम पीयन), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट फैशन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट शोरुम सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), गारमेन्ट मेकिंग (गारमेन्ट आयरनर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
116 गोण्डाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गोण्डा श्री एस०सी० तिवारी/
9628374323
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मनकापुर गोण्डा श्री एस०सी०तिवारी/
9628374323
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
117 गोण्डाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गोण्डा श्री एस०सी० तिवारी/
9628374323
राजकीय पालीटेक्‍निक गोण्डा प्रधानाचार्य/
9415735823
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक शीट मेटल वर्क)
118 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ खजनी श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
119 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिवाईन्डिंग आफ ए०सी०⁄डी०सी० मोटर्स), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
120 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
महाराणा प्रताप पालीटेक्‍निक गोरखपुर प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (बी०पी०ओ० वाईस बिजनेस ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (आर्किटक्चरल एण्ड 2 डी ड्राफ्टिंग विद आटोकैड), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (बेसिक मैकेनिकल ड्राफ्टिंग)
121 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
राजकीय पालीटेक्‍निक गोरखपुर प्रधानाचार्य/
9451357385
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
122 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक गोरखपुर प्रधानाचार्य/
9450545776
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेलीकाम सेल्स)
123 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कैम्‍पियरगंज गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
124 गोरखपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चरगांवा गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
9450546566
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ रेल्वे कालोनी गोरखपुर श्री गोविन्द कुमार/
एग्रीकल्चर (बेसिक ट्रैक्टर सर्विसिंग), एग्रीकल्चर (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ इरीगेशन इक्व्‍िपमेन्ट), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बाईसिकल एण्ड ट्राईसिकल रिपेयर), आटोमोटिव रिेपेयर (ड्राईवर कम पीयन), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
125 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ एन०टी०पी०सी० ऊॅचा अमीपुर प्रधानाचार्य/
9358609357
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
126 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ दादरी प्रधानाचार्य/
9718424594
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
127 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9810809671
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
128 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
कु० मायावती राजकीय महिला पालीटेक्‍निक बादलपुर गौतमबुद्ध नगर प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
129 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान नोएडा लोकमंच का उपक्रम गढी 68 नोएडा गौतमबुद्ध नगर प्रभात कुमार/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
130 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
ज्योति औ०प्र०संस्थान अच्छेजा दादरी रोड ग्रेटर नोएडा अनीता नागर/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
131 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
कल्पना औ०प्र० संस्थान सेक्टर 128 नोएडा महेश चन्द्र चौहान/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (आर्किटक्चरल एण्ड 2 डी ड्राफ्टिंग विद आटोकैड), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (आर्किटक्चरल एण्ड 2 डी ड्राफ्टिंग विद आटोकैड)
132 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
रामगोपाल औ०प्र० संस्थान बिलासपुर ग्रेटर नोएडा प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट सटरिंग कारपेन्टर एण्ड स्काफोल्डर), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट प्लम्बर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
133 गौतम बुद्ध नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नोएडा प्रधानाचार्य/
9999261155
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जेवर‚ गौतम बुद्ध नगर प्रधानाचार्य/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
134 चन्दौलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चन्दौली श्री आर०पी०यादव/
9307494609
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चन्दौली श्री आर०एन० सिंह/
9415204960
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
135 चन्दौलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ करौंदी वाराणसी श्री आर०पी०यादव/
9307494609
चन्दौली पालीटेक्‍निक चन्दौली प्रधानाचार्य/
9415991987
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग)
136 चन्दौसी  /
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सम्भल‚ चन्दौसी श्री पी०पी० अत्री/
9319563529
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (मिलिंग)
137 चित्रकूटराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मानिकपुर‚ चित्रकूट कनावारा रोड बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ चित्रकूट कनवारा रोड बांदा श्री रामप्रकाश/
9628374359
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर लेडीज), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर)
138 चित्रकूटराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मानिकपुर‚ चित्रकूट कनावारा रोड बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मानिकपुर‚ चित्रकूट कनवारा रोड बांदा श्री रामप्रकाश/
9415954769
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
139 चित्रकूटराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मानिकपुर‚ चित्रकूट कनावारा रोड बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
चौ० रामहित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र रंगोली कर्वी चित्रकूट सुशील कुमार सिंह/
9415633638
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
140 जालौनराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उरई जालौन श्री आर० एन० त्रिपाठी/
9628374353
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उरई जालौन श्री आर०एन० त्रिपाठी/
9628374353
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (रिपेयर एण्ड ओवरहालिंग आफ इन्‍जिन सिस्टम्स (पेट्रोल⁄डीजल)), बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (एडवान्स टर्निंग), सोफ्ट स्‍किल्स (स्पोकेन इंग्‍लिश एण्ड कम्यूनिकेशन स्‍किल)
141 जालौनराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उरई जालौन श्री आर० एन० त्रिपाठी/
9628374353
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ काल्पी श्री अर्जुन प्रसाद/
9415946061
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (फेसियल थ्रेपिस्ट), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
142 जालौनराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उरई जालौन श्री आर० एन० त्रिपाठी/
9628374353
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ माधोगढ श्री राजकुमार/
9415506200
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (फेसियल थ्रेपिस्ट), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
143 जालौनराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उरई जालौन श्री आर० एन० त्रिपाठी/
9628374353
एस०डी० शास्त्री निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नया पटेल नगर‚ उरई जालौन उपमा रावत/
9415060249
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
144 जालौनराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उरई जालौन श्री आर० एन० त्रिपाठी/
9628374353
राजकीय पालीटेक्‍निक उरई प्रधानाचार्य/
9410427589
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस))
145 जौनपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जौनपुर श्री संजय आर्या/
9415702469
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जौनपुर श्री संजय आर्या/
9415702469
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
146 जौनपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जौनपुर श्री संजय आर्या/
9415702469
जिला सेवायोजन कार्यालय नियर सिपाह चौराहा जौनपुर जिला सेवायोजन अधिकारी/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
147 जौनपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जौनपुर श्री संजय आर्या/
9415702469
डा० बी०आर० अम्बेडकर तकनीकी एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर ग्रा० सरायबीरु पो० केराकत जौनपुर अजय कुमार/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
148 जौनपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जौनपुर श्री संजय आर्या/
9415702469
राजकीय पालीटेक्‍निक जौनपुर प्रधानाचार्य/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), वुड वर्क (बेसिक वुड वर्क)
149 जौनपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जौनपुर श्री संजय आर्या/
9415702469
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ उसरांव जौनपुर श्री वी०के० श्रीवास्तव/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
150 ज्योतिबा फुले नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमरोहा जे०पी० नगर श्री टी०पी० कौशिक/
9412233206
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमरोहा‚ जे०पी० नगर श्री टी०पी० कौशिक/
9412233206
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
151 ज्योतिबा फुले नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अमरोहा जे०पी० नगर श्री टी०पी० कौशिक/
9412233206
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गजरौला अमरोहा श्री अरविन्द कुमार/
9456913913
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (ट्रान्सफार्मर वाईन्डिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (टिग वेल्डिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ रेफ्रिजरेटर्स एण्ड डीप फ्रिजर्स)
152 झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (इन्स्टालेशन एण्ड मैन्टीनेन्स आफ डी०टी०एच० सिस्टम), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स)
153 झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ महिला वि० बैंक झांसी श्री संजय सागर/
9628374356
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
154 झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
डा० राम मनोहर लोहिया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भा० स्टेट बैंक के पास झांसी दीपनारायण सिंह/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस))
155 झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
सीरत एजूकेशनल सोसाईटी 209 नियर आई०टी०आई० सीपरी बाजार झांसी खाकसार अब्दुल मजीद/
एग्रीकल्चर (सीड प्रोडक्शन), बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
156 झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक झांसी प्रधानाचार्य/
9450079485
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
157 झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ झांसी श्री आशीष दुबे/
9837166390
राजकीय पालीटेक्‍निक झांसी प्रधानाचार्य/
9415112807
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग)
158 देवरियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ देवरिया श्री एम० एल० गुप्ता/
9415256870
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ देवरिया श्री एम०एल० गुप्ता/
9415256870
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट बार बेण्डर एण्ड स्टील फिक्सर), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट वर्क्स सुपरवाईजर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक शीट मेटल वर्क), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
159 देवरियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ देवरिया श्री एम० एल० गुप्ता/
9415256870
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गौरीबाजार देवरिया श्री अमित कुमार मद्धेशिया/
9450880440
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
160 देवरियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ देवरिया श्री एम० एल० गुप्ता/
9415256870
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सलेमपुर श्री एम०एल० गुप्ता/
9415256870
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट प्लम्बर), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०))
161 देवरियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ देवरिया श्री एम० एल० गुप्ता/
9415256870
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ लीलापुर ब्लाक बेतालपुर‚ देवरिया श्री एम०एल० गुप्ता/
9415256870
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट फैशन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), फैशन डिजाईन (बटिक प्रिन्टिंग स्पेस्लिस्ट), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
162 देवरियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ देवरिया श्री एम० एल० गुप्ता/
9415256870
राजकीय पालीटेक्‍निक देवरिया प्रधानाचार्य/
9450426528
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
163 पीलीभीतराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पीलीभीत श्री राधाकृष्ण/
9412305463
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पीलीभीत श्री राधा कृष्ण/
9412305463
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (रिपयेर एण्ड मेन्टीनेन्स आफ टी०वी० रिसीवर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स)
164 पीलीभीतराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पीलीभीत श्री राधाकृष्ण/
9412305463
जिला सेवायोजन कार्यालय पीलीभीत जिला सेवायोजन अधिकारी/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
165 पीलीभीतराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पीलीभीत श्री राधाकृष्ण/
9412305463
राजकीय पालीटेक्‍निक पीलीभीत प्रधानाचार्य/
9415162471
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
166 प्रतापगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ प्रतापगढ श्री नवाब सिंह/
9873757435
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ कटरा रोड प्रतापगढ श्री नवाब सिंह/
9873757435
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
167 प्रतापगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ प्रतापगढ श्री नवाब सिंह/
9873757435
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ पट्टी श्री सतीश कुमार/
9457028197
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
168 प्रतापगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ प्रतापगढ श्री नवाब सिंह/
9873757435
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ भिटारा बिहार प्रतापगढ श्री मयंकमणि शुक्ला/
9889004823
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
169 प्रतापगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ प्रतापगढ श्री नवाब सिंह/
9873757435
राजकीय पालीटेक्‍निक प्रतापगढ प्रधानाचार्य/
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), फैब्रिकेशन (बेसिक शीट मेटल वर्क)
170 प्रतापगढराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ प्रतापगढ श्री नवाब सिंह/
9873757435
परमपूज्य स्वामी अगडानन्द निजी औद्योगिक प्रशिक्षण गोबरी जगेशरगंज प्रतापगढ रणविजय प्रताप सिंह/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग)
171 फतेहपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर श्री अरुण कुमार/
9628374354
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर श्री अरुण कुमार/
9628374354
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (रिपेयर एण्ड ओवरहालिंग आफ 2 व्हीलर्स (मोटर साईकिल)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट सटरिंग कारपेन्टर एण्ड स्काफोल्डर), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), पेन्ट (पेन्टर असिस्टेन्ट⁄हेल्पर)
172 फतेहपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर श्री अरुण कुमार/
9628374354
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ जहानाबाद फतेहपुर श्री उदयभान/
9506490951
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
173 फतेहपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर श्री अरुण कुमार/
9628374354
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिन्दकी फतेहपुर श्री आर०के०मौर्य/
9453989432
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
174 फतेहपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर श्री अरुण कुमार/
9628374354
राजकीय पालीटेक्‍निक फतेहपुर प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (रिपयेर एण्ड मेन्टीनेन्स आफ टी०वी० रिसीवर), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), फैब्रिकेशन (फेब्रिकेशन वेल्डिंग)
175 फतेहपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर श्री अरुण कुमार/
9628374354
लक्ष्मी काटसिन लि० अभयपुर मालवा फतेहपुर डा० एम० पी० अग्रवाल/
9554950717
गारमेन्ट मेकिंग (मशीन एम्ब्रायडरी आपरेटर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
176 फर्रूखाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फर्रूखाबाद श्री के० एम० सिंह/
9628374349
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फर्रूखाबाद श्री के०एम०सिंह/
9628374349
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
177 फर्रूखाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फर्रूखाबाद श्री के० एम० सिंह/
9628374349
राजकीय पालीटेक्‍निक फर्रूखाबाद प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (डेस्कटाप पब्‍लिशिंग)
178 फर्रूखाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फर्रूखाबाद श्री के० एम० सिंह/
9628374349
ख्वाजा निजी औ०प्र०संस्थान शेखपुर कमालगंज फर्रूखाबाद मकसूद हसन/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
179 फर्रूखाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फर्रूखाबाद श्री के० एम० सिंह/
9628374349
जय हिन्द जन सेवा कल्याण समिति मिश्रा मार्केट ठण्डी सडक लाल गेट फर्रूखाबाद शुक्ला काम्पलेक्स नियर रोडवेज बस स्टेण्ड फर्रूखाबाद प्रदीप मिश्रा/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
180 फिरोजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ शिकोहाबाद फिरोजाबाद श्री धर्मवीर सिंह/
9837413878
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आनन्दपुर जारखी श्री धर्मवीर सिंह/
9837413878
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
181 फिरोजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ शिकोहाबाद फिरोजाबाद श्री धर्मवीर सिंह/
9837413878
आशा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हिमायुंपुर फिरोजाबाद डा० ए० एस० वर्मा/
मेडिकल एण्ड नर्सिंग (डेन्टल हाईजीन असिस्टेन्ट), मेडिकल एण्ड नर्सिंग (फार्मेसी असिस्टेन्ट)
182 फिरोजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ शिकोहाबाद फिरोजाबाद श्री धर्मवीर सिंह/
9837413878
राजकीय पालीटेक्‍निक फिरोजाबाद प्रधानाचार्य/
9412751894
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस))
183 फैजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (रिपेयर एण्ड ओवरहालिंग आफ इन्‍जिन सिस्टम्स (पेट्रोल⁄डीजल)), आटोमोटिव रिेपेयर (व्हील एलाईनमेन्ट एण्ड बैलेन्‍सिंग), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट मेसन), कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट प्लम्बर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ एयर कण्डीशनर)
184 फैजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
करनजी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल नहर बरंग तरंग रोड नियावा चौराहा फैजाबाद करुणेश त्रिपाठी/
9956282628
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
185 फैजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
एच० एल० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम रामपुर अहिरौली बीकापुर फैजाबाद सावित्री पाल/
9450170055
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
186 फैजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
राजकीय पालीटेक्‍निक फैजाबाद प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
187 फैजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक फैजाबाद प्रधानाचार्य/
9452519249
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (फण्डामेन्टल्स आफ जावा प्रोग्रामिंग लेन्गुएज–एसएल110)
188 फैजाबादराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
9628374374
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सोहावल फैजाबाद श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
189 बदायूंराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बदायूं श्री एम०के०दुबे/
9412847731
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बदायूं श्री एम० के० दुबे/
9412847731
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
190 बदायूंराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बदायूं श्री एम०के०दुबे/
9412847731
राजकीय पालीटेक्‍निक मुरादाबाद रोड बदायूं प्रधानाचार्य/
केमिकल (सेफ्टी एण्ड जनरल अवेयरनेस इन कैमिकल इण्डस्ट्री), केमिकल (प्रोसेस अटेण्डेन्ट कैमिकल प्लान्ट), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
191 बदायूंराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बदायूं श्री एम०के०दुबे/
9412847731
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिसौली – राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बदायुं परिसर आवला रोड सलारपुर बदायुं श्री एम० के० दुबे/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
192 बदायूंराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बदायूं श्री एम०के०दुबे/
9412847731
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिल्सी बदायूं श्री अबरार हुसैन/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
193 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के० के० लाल/
8953186666
एग्रीकल्चर (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ हारवेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग इक्व्‍िपमेन्ट), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
194 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ विश्व बैंक महिला सिविल लाईन्स बरेली श्री के० के० लाल/
8953186666
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (मैन्टीनेन्स आफ मशीन्स इन गारमेन्ट सेक्टर)
195 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फरीदपुर श्री राजवीर सिंह/
940575248
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (मशीन एम्ब्रायडरी आपरेटर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
196 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ आंवला श्री के० के० लाल/
8953186666
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (रिपयेर एण्ड मेन्टीनेन्स आफ टी०वी० रिसीवर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स)
197 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
आर० एन० टैगोर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मदारी की पुलिया सदर बाजार कैण्ट बरेली /
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
198 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
शिवम जन कल्याण शिक्षा समिति शास्त्रीनगर विकास पुरम बरेली पुष्पा पाण्डेय/
9528405341
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
199 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय पालीटेक्‍निक सी०बी०गंज बरेली प्रधानाचार्य/
9219896110
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
200 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक बरेली प्रधानाचार्य/
9412372262
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०))
201 बरेलीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के०के० लाल/
8953186666
राजकीय काष्ठकला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बरेली श्री के० के० लाल/
कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट सटरिंग कारपेन्टर एण्ड स्काफोल्डर)
202 बलरामपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ विशुनपुर विश्राम पचपेडवा श्री जे०पी० श्रीवास्तव/
9628374345
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ विशुनपुर विश्राम पचपेडवा श्री जे०पी० श्रीवास्तव/
9628374345
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ रेफ्रिजरेटर्स एण्ड डीप फ्रिजर्स)
203 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री अरविन्द कुमार/
9838552851
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (रिपेयर एण्ड ओवरहालिंग आफ 2 व्हीलर्स (मोटर साईकिल)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर लेडीज)
204 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
राजकीय महिला पालीटेक्‍निक बलिया प्रधानाचार्य/
9838552851
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
205 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
नेहरु औ०प्र०सं० गडवार बलिया प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
9984369311
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
206 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
जे०बी० आई०टी०सी० रामपुर असली गडवार रसडा बलिया प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
9984899995
गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
207 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
श्री कृष्णा फाउन्डेशन गौरा मदनपुरा एकइल बलिया संग्राम सिंह यादव/
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
208 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
टाउन पालीटेक्‍निक बलिया प्रधानाचार्य/
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क))
209 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नवानगर बलिया श्री अरविन्द कुमार/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
210 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ इब्राहिमाबाद‚ बलिया श्री अरविन्द कुमार/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
211 बलियाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बलिया श्री शरद चन्द्र सागरवाल/
9838552851
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सियर बलिया श्री शरदचन्द्र सागरवाल/
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
212 बस्तीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बस्ती श्री नाहर सिंह यादव/
9412890841
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ हरैया बस्ती श्री नाहर सिंह यादव/
9412890841
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
213 बस्तीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बस्ती श्री नाहर सिंह यादव/
9412890841
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बस्ती श्री नाहर सिंह यादव/
9412890841
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (गारमेन्ट पैकर), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (मैन्टीनेन्स आफ मशीन्स इन गारमेन्ट सेक्टर), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (मिलिंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (सरफेस ग्राईन्डिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
214 बस्तीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बस्ती श्री नाहर सिंह यादव/
9412890841
राजकीय पालीटेक्‍निक बस्ती प्रधानाचार्य/
9838573401
कन्स्ट्रक्शन (असिस्टेन्ट बार बेण्डर एण्ड स्टील फिक्सर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
215 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराईच श्री अरुण कुमार/
9628374346
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
216 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ रेहवा मंसूर महसी श्री अरुण कुमार/
9628374346
फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर चिल्ड्रेन)
217 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ 104 नानपारा रोड बहराईच श्री अरुण कुमार/
9628374346
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
218 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ 220 नानपारा रोड बहराईच श्री अरुण कुमार/
9628374346
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
219 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
असिया जन विकास सेवा संस्थान सरस्वती नगर बंजारी मोड बहराईच आसिया बेगम/
9984730963
गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी)
220 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
किसान पब्‍लिक इण्टर कालेज सरजू नगर करमुल्लापुर बहराईच एस० पी० मिश्रा/
9839243303
सोफ्ट स्‍किल्स (साफ्ट स्‍किल्स फार बेस लाईन स्टाफ इन सर्विस सेक्टर)
221 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
सीमांचल विकास सेवा संस्थान दीवानी कचहरी के पास खत्रीपुरा बहराईच मदन मोहन श्रीवास्तव/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
222 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
सिद्धार्थ वेलफेयर सोसाईटी दरगाह बहराईच डा० अब्दुल्ला खान/
9235568390
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), मेडिकल एण्ड नर्सिंग (नर्सिंग एड्स), सोफ्ट स्‍किल्स (स्पोकेन इंग्‍लिश एण्ड कम्यूनिकेशन स्‍किल)
223 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
जूही सिलाई कढाई प्रशिक्षण संस्थान सलारगंज निकट काली मन्‍दिर बहराईच शाहीना परवीन/
8854710441
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग)
224 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
उमा इलेक्ट्रोनिक इन्स्टीट्यूट डिग्री कालेज महोलीपुरा सिविल लाईन बहराईच विनोद कुमार द्धिवेदी/
9415845522
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०))
225 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
प्रोग्रेसिव रुरल एमेच्योर ग्लेट्रेनिंग एसोसिएशन टेक्‍निकल इन्वाल्वमेन्ट प्रगति इलाहाबाद बैंक के सामने महाराजगंज महसी बहराईच हरि ओम गुप्ता/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), सोफ्ट स्‍किल्स (स्पोकेन इंग्‍लिश एण्ड कम्यूनिकेशन स्‍किल)
226 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
माधुरी देवी विद्या मन्‍दिर कम्प्यूटर एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्रा० बाबा पुरवा कैथाचक मोहम्मद नगर वि०ख० चित्तौरा बहराइच प्रेम नारायण श्रीवास्तव/
9473591544
सोफ्ट स्‍किल्स (साफ्ट स्‍किल्स फार बेस लाईन स्टाफ इन सर्विस सेक्टर)
227 बहराइचराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बहराइच श्री अरुण कुमार/
9628374346
राजकीय पालीटेक्‍निक बहराइच प्रधानाचार्य/
इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
228 बांदाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ मोतियारी श्री रामप्रकाश/
9628374359
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग (2–3 व्हीलर्स)), आटोमोटिव रिेपेयर (बाईसिकल एण्ड ट्राईसिकल रिपेयर), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर लेडीज), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर)
229 बांदाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांसी श्री विवेक कुमार तिवारी/
9415954769
एग्रीकल्चर (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ इरीगेशन इक्व्‍िपमेन्ट), ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ एयर कण्डीशनर)
230 बांदाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
राजकीय पालीटेक्‍निक बांदा प्रधानाचार्य/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
231 बांदाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
विश्वनाथ प्रा० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रा० व पो० जसपुरा बांदा तेजनारायण सिंह/
9005823849
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
232 बांदाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
एम०एस०डी० निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कालू कुआं बिन्दवारी रोड बांदा अनिरुद्ध सिंह/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
233 बांदाराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बांदा श्री राम प्रकाश/
9628374359
राजकीय पालीटेक्‍निक बांदा प्रधानाचार्य/
8417060013
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (गैस कटिंग)
234 बागपतराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बागपत प्रधानाचार्य/
9760048794
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ खेकडा बागपत प्रधानाचार्य/
9760048794
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (हैण्ड एम्ब्रायडरी), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
235 बागपतराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बागपत प्रधानाचार्य/
9760048794
दिगम्बर जैन पालीटेक्‍निक बडौत बागपत प्रधानाचार्य/
9837239900
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
236 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
237 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
मरकजुल उलूम टेक्‍निकल इन्स्टीट्यूट जैदपुर बाराबंकी प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
7860702495
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
238 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
चन्द्रा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्राम मकनपुर पो० गढी बाराबंकी प्रबन्धक⁄प्रधानाचार्य/
9793567174
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
239 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
काइजन ट्रेनिंग सेन्टर रेल्वे स्टेशन रोड मस्‍जिद के सामने बाराबंकी राकेश पाण्डेय/
फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट फैशन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), फैशन डिजाईन (असिस्टेन्ट शोरुम सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
240 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
राजकीय पालीटेक्‍निक बाराबंकी प्रधानाचार्य/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०))
241 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नवाबगंज बाराबंकी श्री राम पदारथ/
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
242 बाराबंकीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
9628374343
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ फतेहपुर बाराबंकी श्री राधेश्याम यादव/
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (टेली)
243 बिजनौरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिजनौर श्री मुकेश कुमार शर्मा/
8923141100
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिजनौर श्री मुकेश कुमार शर्मा/
8923141100
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (रिपेयर आफ होम एप्लाईन्स), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ एयर कण्डीशनर)
244 बिजनौरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिजनौर श्री मुकेश कुमार शर्मा/
8923141100
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नजीबाबाद बिजनौर श्री शिवकुमार शर्मा/
9411686757
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
245 बिजनौरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिजनौर श्री मुकेश कुमार शर्मा/
8923141100
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ नगीना बिजनौर श्री राजपाल सिंह/
8791589730
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
246 बिजनौरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिजनौर श्री मुकेश कुमार शर्मा/
8923141100
राजकीय पालीटेक्‍निक बिजनौर प्रधानाचार्य/
कन्स्ट्रक्शन (कन्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन प्रथम), कन्स्ट्रक्शन (कन्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन द्‍तिीय), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर हार्डवेयर)
247 बिजनौरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बिजनौर श्री मुकेश कुमार शर्मा/
8923141100
निर्मला शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 3 कि०लो० स्टोर रोड मण्डावर रोड बिजनौर श्री ओमदत्त आर्य/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (आर्क)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
248 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
आटोमोटिव रिेपेयर (बेसिक आटोमोटिव सर्विसिंग ( 4 व्हीलर्स)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर)), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (टर्निंग), प्रोडक्शन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (मिलिंग), रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग (बेसिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)
249 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ गुलावटी प्रधानाचार्य/
9532951061
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलक्ट्रोनिक्स (रिपयेर एण्ड मेन्टीनेन्स आफ टी०वी० रिसीवर), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), इलेक्ट्रिकल (हाउस वायरिंग)
250 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अल्प सं० सिकन्दराबाद अनूपशहर रोड बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456441414
ब्यूटी कल्चर‚ हेयर ड्रेसिंग (बेसिक्स आफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
251 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ अनूपशहर बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
8439462751
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
252 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ महिला रेस कोर्स कालोनी बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
253 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ औरंगाबाद‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
254 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सैदपुर ब्लाक बीबीनगर सहकारी नगर बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9411982614
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक वेल्डिंग (गैस)), गारमेन्ट मेकिंग (टेलर (बेसिक स्वींग आपरेटर))
255 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ सिकन्दराबाद ओल्ड बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
इलक्ट्रोनिक्स (बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स (रिपेयर एण्ड मैन्टीनेन्स आफ पावर सप्लाई‚ इन्वर्टर एण्ड यू०पी०एस०)), इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग)
256 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र बुलन्दशहर सेवायोजन अधिकारी/
बैकिंग एण्ड एकाउन्टिग (एकाउन्टिग), इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर फण्डामेन्टल्स‚ एम०एस०आफिस एण्ड इन्टरनेट)
257 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान‚ बुलन्दशहर प्रधानाचार्य/
9456473592
शंकर सिंह निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रा० अगौता बुल्न्दशहर भानू प्रताप सिंह/
इलेक्ट्रिकल (बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग), फैब्रिकेशन (बेसिक फिटिंग वर्क)
258 बुलन्दशहरराजकीय औद्योगिक प्